Životno osiguranje

Ugovaranje životnog osiguranja jedan je od načina štednje. Zaštita je i financijske stabilnosti vaših članova obitelji u slučaju da se dogodi ono najgore. Ugovaranjem tzv. mješovitog životnog osiguranja ostvarujete pravo na isplatu osigurnine za slučaj doživljenja, a korisici police u slučaju smrti.


Moguće je ugovoriti i policu životnog osiguranja bez štedne varijable, tzv. riziko policu životnog osiguranja samo za slučaj smrti. Policu je preporučljivo ugovoriti u slučaju podizanja kredita i to na osiguranu svotu jednaku visini kredita. Police riziko osiguranja imaju nižu premiju od polica životnog osiguranja za osiguranje smrti i doživljenja i osigurati će znatno veću financijsku potporu vašoj obitelji i najmilijima.

Uz policu životnog osiguranja moguće je dodatno ugovoriti slijedeće vrste osiguranja:

1Dopunsko osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja
Polica dopunske nezgode uz policu životnog osiguranja pokriva slijedeće rizike:

- Smrt usljed nesretnog slučaja

- Trajni invaliditet i djelomični invalidtet i to:
Za djelomični % invaliditeta do 50% osiguratelj isplaćuje jednostruki iznos
Za djelomični % invaliditeta preko 50%, za svaki dio postotka invaliditeta preko 50% isplaćuje se dvostruki iznos naknade

- Dnevna naknada za liječenje u bolnici od posljedica nesretnog slučaja
2Osiguranje teško bolesnih stanja (TBS)
Kako i samo ime govori, ovo osiguranje vas štiti od nastupa teško bolesnih stanja.


Ugovaranjem ovog dopunskog osiguranja osigurani ste za slučaj nastupa teško bolesnog stanja za:

- ishemičnu bolest srca

- srčani infarkt

- moždani udar

- multiplu sklerozu

- Parkinsonovu bolest

- Alzheimerovu bolest

- AIDS

- kronično zatajenje bubrežnih funkcija

- zatajenje jetre

- ankilozantni spondilitis

- reumatski artritis i

- zloćudne bolesti (rak).


Po nastanku osiguranog slučaja, uobičajeno nakon proteka 6 mj. od početka osiguranja isplaćuje vam se jednokratno puna osigurana svota kako biste mogli pristupiti intenzivnom liječenju, tj. 50% osigurane svote ukoliko je TBS nastupilo ranije.
3Dopunsko osiguranje malignih bolesti
Dopunsko osiguranje malignih bolesti uz osiguranje života omogućuje da se osigurani iznos isplaćuje odmah, po dijagnozi potvrđenoj od strane liječnika specijalista.


Pod pojmom maligne bolesti podrazumijevaju se:

- karcinomi

- sarkomi

- zloćudne bolesti krvi i organa koji stvaraju krv

- zloćudne bolesti limfnog sustava uključujući leukemiju, limfome i Morbus Hodgkin.


Visina premije ovisi o pristupnoj dobi, trajanju, visini osiguranog iznosa te zdravstvenom stanju osiguranika. Moguće je ugovoriti osigurane iznose od 5.000, 10.000, 15.000 i 20.000 EUR. Ako je iznos osnovnog osiguranja života manji od 5.000 EUR, tada se može ugovoriti dopunsko osiguranje malignih bolesti u tom istom iznosu, ali ne manje od 1.500 EUR.


Osiguranje mogu ugovoriti sve zdrave osobe od navršene 14. do 55. godine života, a ističe po navršenoj 65. godini života.


Osiguranik ima pravo na naknadu u visini ugovorenog iznosa za jednu malignu bolest, nakon čega se osiguranje prekida.

Spol
muškožensko

Bavite li se sportom?
rekreativnoamaterskiprofesionalno

Način uplate premije
jednokratnavišekratna