Prijava i obrada štete!

cyber-autoagram
1. Prijava
home-autoagram
2. Povratna informacija
nezgode-autoagram
3. Obrada i procjena
zivotno-autoagram
4. Odluka
zdravstveno-autoagram
5. Naknada
 

Postupak kod prijave i obrade štete

1Prijava štete
U pravilu je štetu potrebno prijaviti odmah po nastanku ili u roku od 3 dana od nastanka ili saznanja o nastanku štete. Obrazac za prijavu štete, potrebnu dokumentaciju i adresu procjenilišta pronađite ovdje:
2Povratna informacija
Po obavljnom izvidu štete osiguratelj će Vam dodjeliti oznaku štete i kontakt osobe zadužene za obradu štete. Nadalje sva komunikacija s osigurateljem odvija se navodeću oznaku štete.
3Obrada i procjena
Po obavljenom izvidu štete i dostavi svih potrebnih podataka za obradu štete (prometne dozvole, vozačke dozvole, podataka o nastanku nezgode i dr) stručne službe osiguratelja procjenjuju visinu nastale štete. Procjenitelji određuju trošak popravka, potrebne radne sate za popravak, dijelove za zamjenu, dijelove za popravak i kalkuliraju iznos naknade. U slučaju da popravak nije ekonomski isplativ proglašava se šteta totalnom. U svim ostalim slučajevima šteta je djelomična i osiguratelj isplaćuje naknadu (ukoliko je utvrđen pravni osnov) za popravak oštećenog predmeta osiguranja sukladno ugovorenoj polici.
4Odluka
Nisu svi rizici osigurljivi. Nisu niti sve police dobro ugovorene. Na temelju prijave štete, nakon pregleda oštećenog predmeta osiguranja, mjesta nezgode, potrebne dokumentacije, stručni djelatnici osiguratelja pristupiti će utvrđivanja uzroka štete, provjeriti uvjete osiguranja i način na koji je polica osiguranja ugovorena te utvrditi da li postoji obveza osiguratelja za naknadom štete, u kom iznosu te Vas obavijestiti pismeno o iznosu naknade.
5Naknada
Osiguratelj može ponuditi isplatu naknade po pogodbi ili po računima popravka direktno servisnoj radionici koja vrši popravak. Način isplate štete birate sami prilikom popunjavanja obrasca za prijavu štete. Ukoliko izaberete isplatu po pogodbi, naknadu osiguratelj obično umanjuje za 25%-30%.

Recite nam što se dogodilo


Kako biste uštedjeli vrijeme i ubrzali proces, obavijestite nas o šteti, zajedno ćemo lakše, ispunjavanjem kratke i jednostavne online forme prijaviti štetu. Slobodno nas kontaktirajte.


Upute i informacije kod nastanka i prijave štete

 

Osiguranje vozila

1Autoodgovornost
Što napraviti u slučaju prometne nesreće?

Pozovite policiju u slučaju:

- gubitka života ili teže ozljede

- veće materijalne štete

- oprečnog mišljenja, sudara s neregistriranim vozilom, sudara s vozilom inozemne registracije, alkoholiziranosti vozača ili vožnje bez vozačke dozvole

- ako drugi sudionik odbije dati osobne podatke ili napusti mjesto nesreće

 

Fotografirajte mjesto nesreće i oštećene automobile

U slučaju manje materijalne štete bez ozlijeđenih, fotografirajte mjesto nesreće, automobile u izvornom položaju i mjesta oštećenja. Nemojte ugrožavati svoju sigurnost zbog fotografiranja.

 

Sklonite vozilo

Ako je moguće, sklonite vozilo s prometnice i omogućite nesmetano kretanje drugih sudionika u prometu.

Ispunite Europsko izvješće o nesreći u slučaju da policija nije napravila očevid

Ispunjavanje Europskog izvješća služi za utvrđivanje činjeničnog stanja i ne znači da je među vozačima postignuta suglasnost glede krivnje, niti se potpisivanjem priznaje krivnja. Ako nemate Europsko izvješće, na drugi način razmijenite osobne podatke i podatke o vozilima.

 

Prijavite štetu osiguranju kod kojega je osoba odgovorna za nezgodu osigurana od automobilske odgovornost

Ako su vozila u voznom stanju, a policija nije obavila očevid, oba sudionika nesreće svojim vozilima obavezni su doći na najbliže procjenilište.

 

Kako bi obrada Vašeg zahtjeva bila što brža, kod prijave štete priložite:

- presliku prometne i vozačke dozvole

- Europsko izvješće o nesreći

- presliku Zapisnika o alkotestiranju i Zapisnika o očevidu policije (ako istima raspolažete)

- fotografije nesreće (ako istima raspolažete).

 

 

Ostali iznimni slučajevi šteta od autoodgovornosti

 

Sudar s vozilom inozemnih registarskih pločica

U ovom slučaju obavezno pozovite policiju i od vozača inozemnog vozila zatražite njegovu zelenu kartu. Zahtjev za naknadu štete predajte Hrvatskom uredu za osiguranje koji će obradu povjeriti nekom od osiguravajućih društava.

 

Sudar s neosiguranim ili nepoznatim motornim vozilom

U slučaju da ste pretrpjeli štetu od neosiguranog ili nepoznatog motornog vozila obavezno pozovite policiju, a odštetni zahtjev podnesite Hrvatskom uredu za osiguranje.

 

Sudar s motornim vozilom Hrvatske vojske

U slučaju prometne nesreće s vozilom Hrvatske vojske, svoj odštetni zahtjev podnosite Ministarstvu obrane Republike Hrvatske.

 

2Autokasko

Ugovaranjem automobilskog kaska, osigurali ste svoje vozilo čak i u slučaju da ste Vi skrivili nesreću.

 

Što napraviti u slučaju štete na automobilu?

Pozovite policiju u slučaju:

- gubitka života ili ozljede bilo kojeg od sudionika prometne nesreće

- krađe vozila ili dijelova vozila

- eksplozije ili požara

- nastanka veće materijalne štete ili sudara sa životinjama

 oštećenja nastalih padom predmeta sa zgrade

 

Dokumentirajte nesreću

U slučaju nesreće s manjom materijalnom štetom na vozilu bez ozlijeđenih osoba, fotografirajte mjesto nesreće i oštećenja.

 

Kako bi obrada Vašeg zahtjeva bila što brža, kod prijave štete priložite:

- presliku prometne dozvole oštećenog vozila

- presliku vozačke dozvole vozača vozila (ako je vozilo bilo u pokretu u trenutku nastanka prometne nezgode)

- presliku Zapisnika o alkotestiranju i presliku Zapisnika o očevidu policije (ako istima raspolažete)

- potvrdu MUP-a kojem je prijavljena krađa te da isto nije pronađeno nakon proteka razdoblja od 30 dana od krađe, odjavljenu prometnu dozvolu i sve ključeve vozila

- fotografije nesreće

 

 

Osiguranje imovine

1Osiguranje objekta i/ili kućanstva
Što napraviti u slučaju štete?

- Zaštitite objekt ili stvari od daljnjih oštećenja pritom ne ugrožavajući sebe ili druge.

- U slučaju požara, eksplozije, provale, krađe, razbojstva ili prometne nesreće, prijavite događaj policiji i navedite sve stvari koje su uništene, oštećene ili nestale.

- U slučaju manjih šteta, napravite popis oštećenih stvari i/ili dijelova objekta i fotografirajte ih.

- Obavijestite nas o šteti u roku od tri dana otkad ste za nju saznali.

 

Do dolaska predstavnika osiguratelja ne mijenjajte stanje oštećenih stvari, osim ako je promjena potrebna radi sprječavanja daljnje štete, nastavka proizvodnje ili je u javnom interesu. Ako pristupite popravku, obavezno sačuvajte zamijenjene dijelove i račune za potrebe mogućeg očevida.

 

Kako bi obrada Vašeg zahtjeva bila što brža, kod prijave štete priložite:

- popis uništenih, odnosno oštećenih stvari uz približnu naznaku njihove vrijednosti

- potvrdu policije vezanu uz štetni događaj

- račune popravka i kupnje oštećenih stvari (ako ste popravljali ili mijenjali oštećene stvari)

- fotografije oštećenja

 

 

Osobna osiguranja

1Osiguranje života

Osiguranja života pokrivaju širok spektar osiguranih slučajeva. Po nastupu osiguranog slučaja, a sukladno pokrićima ugovorenim Vašom policom, prijavite nam isti u što kraćem roku kako bismo bili uz Vas kad vam je najpotrebnije.

2Osiguranje nezgode

Što napraviti u slučaju nezgode koja je rezultirala ozljedom?

- Pozovite hitnu pomoć, odnosno javite se svome liječniku. Postupite sukladno uputama u pogledu načina liječenja i rehabilitacije.

- Prijavite nesretni slučaj po završetku liječenja i rehabilitacije koja je sastavni dio liječenja, odnosno čim Vam zdravstveno stanje to omogući.

 

Kako bi obrada vašeg zahtjeva bila što brža kod prijave štete priložite:

- popratnu medicinsku dokumentaciju nastalu liječenjem, uključujući npr. DVD; CT; RTG snimke, otpusno pismo

- dokaz o okolnostima nastanka nesretnog slučaja (zapisnik o očevidu ili prijava ozljede na radu, izjave svjedoka)

- potvrdu škole, vrtića ili fakulteta ili potvrdu poslodavatelja da ste njegov radnik koji je bio osiguran u trenutku nastanka osiguranog slučaja

- u slučaju smrti - otpusno pismo iz bolnice/nalaz mrtvozornika ili obdukcijski nalaz, smrtni list za osiguranika

 

Napomena: 1. oznaku spola niste dužni označiti, 2. osiguratelj može zatražiti i drugu dodatnu dokumentaciju

 

Zdravstvena osiguranja

1Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Zahtjev za naknadom sredstava prijavite brzo i jednostavno putem online prijave. Prijavi priložite preslike R1 računa po kojima zahtijevate naknadu troškova.

 

Putna osiguranja

1Putno zdravstveno osiguranje
Naputak za ostvarivanje prava zbog bolesti ili nesretnog slučaja

Ako ste zbog bolesti ili nesretnog slučaja prisiljeni zatražiti liječničku pomoć u inozemstvu, pokažite liječniku policu osiguranja i upozorite na uvjete osiguranja. Kontaktirajte našu asistenciju – APRIL Croatia Assistance d.o.o. (APRIL International Assistance) koja posluje 24 sata na dan / 7 dana u tjednu na +385 (1) 36 39 009.

 

U slučaju da se radi o lakoj bolesti ili nezgodi, gdje troškovi iznose do 250 €, može se dogoditi da pojedini liječnik ne želi preuzeti policu kao sredstvo garancije plaćanja. U tom slučaju molimo Vas da sami platite ili kontaktirajte APRIL Croatia Assistance. Ako ste sami podmirili troškove, preuzmite medicinsku dokumentaciju i račun te nakon povratka s putovanja prijavite štetu CROATIA osiguranju d.d.

 

Ako se radi o težoj bolesti ili nezgodi, odnosno ako su troškovi veći od 250 €, obavezno kontaktirajte poslovnicu APRIL Croatia Assistance. Ako nas ne možete sami kontaktirati, zamolite Vama bliske osobe, a u najtežim slučajevima za Vas će to učiniti bolnica.

 

Prilikom poziva APRIL asistenci molimo identificirajte se:

- brojem police i svojim osobnim podacima

- trenutnom adresom, brojem telefona, brojem faxa ili e-mailom

- navedite vrstu bolesti/nezgode i pomoć koju trebate.

 

Napominjemo da u slučaju ne pridržavanja ovih uputa možete izgubiti pravo na naknadu troškova. Napominjemo da u slučaju ne pridržavanja uputa iz ovog naputka, sukladno ugovorenim uvjetima osiguranja, osiguratelj ima pravo odbiti pokriće naknade troškova Vašeg liječenja, osobito ukoliko niste postupali po njegovim uputama.

2Osiguranje otkaza putovanja

Osiguranje otkaza putovanja počinje teći u 00:00 sati narednog dana od datuma sklapanja ugovora navedenog u polici osiguranja, a prestaje u 24:00 sata onog dana u kojem ističe 50% trajanja predviđenog putovanja, ako policom osiguranja nije drugačije ugovoreno.

 

U slučaju da putovanje otkažete uslijed bolesti, nesretnog slučaja, elementarne nepogode, smrti ili vojne vježbe, Croatia osiguranje će nadoknaditi 90% iznosa koji vam je ustegnut sukladno uvjetima ugovora o putovanju, a ako prekinite već započeto putovanje, Croatia osiguranje će Vam nadoknaditi 90% iznosa koji vam je naplaćen primjenom principa pro rata temporis dnevno od neiskorištenog trajanja putovanja.

 

Kako bi obrada Vašeg zahtjeva bila što brža, kod prijave štete priložite:

- ugovor o putovanju, odnosno avionsku kartu

- dokaz o uplati putnog aranžmana, odnosno avionske karte

- dokaz da je nastupio osigurani rizik:

- za bolest i nesretni slučaj: potvrda izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite na kojoj je naznačena šifra bolesti i na kojoj je izričito navedeno da oboljela osoba nije mogla započeti ugovoreno putovanje (ili je bila prisiljena prekinuti već započeto putovanje) te izvješće o bolovanju ili potvrdu poslodavca o korištenju godišnjeg odmora, u slučaju da je oboljela osoba zaposlena,

- za smrt: izvod iz matične knjige umrlih ili smrtni list,

- za elementarnu nepogodu i vojnu vježbu: potvrdu nadležne državne institucije.

 

Dodatna dokumentacija za štete uslijed otkaza putovanja:

- potvrda putničke agencije o datumu otkazivanja i visini ustegnutog iznosa, odnosno potvrda zračnog prijevoznika da avionske karte nisu iskorištene u ugovorenom terminu i da nisu mogle biti zamijenjene za druge, zatim da su vraćene zrakoplovne pristojbe i koliko iznosi ustegnuti iznos.

 

Dodatna dokumentacija za štete uslijed prekida već započetog putovanja:

- potvrda pružatelja usluge smještaja o datumu i vremenu odjave te o visini ustegnutog iznosa.

 

Ako osiguranim rizikom nije pogođen Osiguranik, već jedna od osoba pokrivenih osiguranjem, sukladno uvjetima osiguranja, molimo da dostavite relevantnu dokumentaciju koja dokazuje srodstvo.

 

Ovisno o konkretnom događaju, od Vas ćemo možda tražiti i dodatnu dokumentaciju, o čemu će Vas pravovremeno obavijestiti djelatnik odgovoran za obradu Vaše prijave.

3Osiguranje prtljage

U slučaju štete na prtljazi osiguranik je dužan bez odgode istu prijaviti prijevozniku, zračnoj luci ili pružatelju usluge smještaja (prije no što je prtljaga preuzeta). Ako ostvarite naknadu za štetu na prtljazi od strane prijevoznika, prema uvjetima osiguranja nemate pravo na odštetu od strane Croatia osiguranja.

 

Ako je šteta nastala uslijed počinjenja kaznenog djela ili sumnje na počinjenje kaznenog djela, osiguranik je dužan isto bez odgode prijaviti nadležnoj policijskoj postaji, a nama štetu trebate prijaviti u roku od 15 dana od povratka u mjesto boravka.

 

Kako bi obrada Vašeg zahtjeva bila što brža, kod prijave štete priložite:

- dokaz o plaćenom putovanju

- dokument o prijavljenoj štetnom događaju nadležnoj policijskoj ustanovi (ako je šteta nastala uslijed počinjenja kaznenog djela)

- dokaz o prijavljenoj šteti na prtljazi, odnosno o kašnjenju prtljage zračnoj luci, odnosno drugom prijevozniku

- dokaz o novonabavnoj vrijednosti prtljage i troškovima popravka

- račune nabavke zamjenske prtljage

- fotografije oštećenja prtljage (ako se radi o oštećenju prtljage)

 

Ovisno o konkretnom događaju, od vas ćemo možda tražiti i dodatnu dokumentaciju, o čemu će vas pravovremeno obavijestiti djelatnik odgovoran za obradu vaše prijave.

 

Osiguranje plovila i prijevoza

1Osiguranje plovila
Što učiniti u slučaju nesreće ili druge štete na osiguranom plovilu?

- Poduzeti sve razumne mjere potrebne da se izbjegne odnosno smanji daljnja šteta.

- Prijaviti nesreću lučkoj kapetaniji, a u slučaju sudara s drugim plovilom prikupiti imena sudionika i svjedoka.

- Ako do štete dođe uslijed požara, eksplozije, odnosno uslijed počinjenja kaznenog djela, podnijeti prijavu nadležnoj policijskoj postaji.

- U slučaju da je potrebno spašavanje osiguranog plovila od strane drugih brodova, potrebno je dogovoriti visinu naknade prije samog spašavanja s klauzulom „No cure – No pay“ (nema uspješnog spašavanja - nema plaćanja).

- Obavijestiti Croatia osiguranje o šteti što je prije moguće navodeći mjesto nastanka štete, datum nastanka štete, oštećenje te uzrok štete, ukoliko je poznat.

- Što prije, a najkasnije u roku od tri dana, pisano potvrditi prijavu.

 

Važno je da do dolaska našeg predstavnika ne mijenjate činjenično stanje, osim ako je promjena potrebna radi sprečavanja daljnje štete ili je u javnom interesu.

 

Kako bi obrada Vašeg zahtjeva bila što brža, kod prijave štete priložite:

- ispunjeni obrazac za prijavu štete iz osiguranja plovila

- presliku prijave štete nadležnim Lučkim vlastima

- izjavu voditelja plovila/ zapovjednika o okolnostima nastanka štete

- presliku plovidbene dozvole ili svjedodžbe o sposobnosti brodice/ jahte/ broda za plovidbu

- upisni list jahte/broda

- presliku o osposobljenosti za upravljanjem brodicom/ jahtom/brodom

- prijavu kod lučke kapetanije s opisom nesreće te uzrokom i opisom štete

- informacije o vlasniku i osiguratelju drugog plovila, ako je šteta uzrokovana sudarom i uslijed krivnje istoga

 

Ako se plovilo nalazilo u najmu potrebno je dostaviti:

- check in i check out listu

- popis posade i putnika

- račun/ugovor o najmu

- potvrdu o naplaćenom depozitu

 

Ovisno o konkretnom događaju, te o sadržaju dostavljene dokumentacije, od vas ćemo možda tražiti i dodatnu dokumentaciju, o čemu će vas pravovremeno obavijestiti djelatnik odgovoran za obradu vaše prijave.

2Osiguranje robe u prijevozu
Što učiniti u slučaju nesreće ili druge štete na robi osiguranoj za vrijeme prijevoza?

- Poduzeti sve razumne mjere potrebne da se izbjegne odnosno smanji daljnja šteta (npr. odvojiti oštećenu robu od neoštećene, odvojiti ovlaženu robu od neovlažene, neoštećenu robu pohraniti na sigurno mjesto i sl.).

- U sve dokumente o preuzimanju pošiljke (potvrda primitka) unesite opasku o gubitku ili oštećenjima robe.

- Obavijestiti nas o šteti što je prije moguće, kako bismo, u slučaju potrebe, organizirali pregled robe od strane ovlaštenog vještaka.

- Podnijeti pisani prigovor vozaru odmah u slučaju oštećenja/ gubitka robe uočenog prilikom preuzimanja, odnosno u roku od tri dana od preuzimanja pošiljke u slučaju skrivenih šteta.

 

Važno je da do dolaska našeg predstavnika ne mijenjate činjenično stanje, osim ako je promjena potrebna radi sprečavanja daljnje štete ili je u javnom interesu.

 

Kako bi obrada Vašeg zahtjeva bila što brža, kod prijave štete priložite:

- ispunjeni obrazac za prijavu štete iz osiguranja robe u prijevozu

- izvornik ili presliku otpremne fakture s otpremnom specifikacijom i oznakom težini

- izvornik prijevozne isprave (teretnica, tovarni list, MAWB, HAWB, CMR i sl.)

- zapisnik o šteti ili druga isprava koja potvrđuje visinu štete

- izvještaj o broju i težini iskrcane robe u mjestu odredišta

- preslika protesta vozaru

- prepisku s vozarima i drugim osobama vezano uz njihovu odgovornost za gubitak ili oštećenje robe

 

Ovisno o konkretnom događaju, te o sadržaju dostavljene dokumentacije, od vas ćemo možda tražiti i dodatnu dokumentaciju, o čemu će vas pravovremeno obavijestiti djelatnik odgovoran za obradu vaše prijave.