Osiguranje obrta ili tvrtke

mPoduzetnikmPoduzetnik novi je paket osiguranja za male tvrtke i obrte. Paket je posebno namijenjen slijedećim djelatnostima:

- pravne i računovodstvene djelatnosti (npr. sudski tumači),

- obrazovne djelatnosti (npr. škole stranih jezika),

- sportske i rekreacijske djelatnosti,

- računalno programiranje, savjetovanje i povezano,

- njega i ljepota,

- putničke agencije,

- trgovina,

- ugostiteljstvo,

- djelatnosti članskih organizacija itd.

Proizvod mPoduzetnik štiti cjelokupnu imovinu društva i odgovornost društva prema trećima i vlastitim djelatnicima. Moguće je ugovoriti 2 razine pokrića:

1Paket A
1) požar i udar groma

2) eksplozija, osim eksplozije od nuklearne energije

3) oluja

4) grad (tuča)

5) udar vlastitog motornog vozila i vlastitog pokretnog radnog stroja i nepoznatog motornog vozila u osiguranu građevinu

6) pad i udar letjelice

7) manifestacija i demonstracija

8) izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi

9) poplava, bujica i visoka voda

10) prekid rada zbog rizika navedenih od 1 do 7 uz jamstveni rok 3 mjeseca U slučaju prekida rada uslijed rizika od 1-7, maksimalna obveza osiguratelja po polici iznosi 30.000,00 kn. Osiguranje pokriva fiksne troškove kao što su plaće djelatnika, najam prostora, rata kredita, leasinga i slično. Polica se aktivira u slučaju prekida rada dužeg od 3 dana, a naknada se umanjuje za odbitnu franšizu u iznosu 10% od osigurnine.
1Paket B
Pokriva sve rizike kao Paket A + rizik provalne krađe + lom stakla


Dodatni rizici koje možete ugovoriti uz A i B paket:

- Osiguranje od javne odgovornosti prema trećima

- Osiguranje od odgovornosti prema djelatnicima

- Osiguranje od nezgode za djelatnike

- Osiguranje od loma zaslona mobitela


Što sve može biti predmet osiguranja u paketu mPoduzetnik?

Pokretna i nepokretna imovina:

- objekti - uredski prostori, trgovine i sl.

- oprema - uredska, radna i sl.

- namještaj

- zalihe gotove robe, sitnog inventara i opreme