Osiguranje nezgode

Nezgodno je kad se dogodi nezgoda! U tom slučaju osiguranje dobro dođe! Budući da se zdravlje i život čovijeka neprocijenjivi možete za sebe i svoje najmilije ugovoriti više polica osiguranja i razne kombinacije rizika.


Osiguranjem od nezgode možete se osigurati od slijedećih rizika:


- Osiguranje za slučaj smrti uslijed nezgode

- Trajni invaliditet

- Osiguranje za slučaj prometne nezgode

- Bolnička dnevnica uslijed liječenja posljedica nesretnog slučaja

- Naknada za prijelom kostiju

- Smrt uslijed bolesti

- Iznenadna smrt uslijed bolesti

- Teško bolesna stanja

Spol
muškožensko

Bavite li se sportom?
rekreativnoamaterskiprofesionalno

Bavite li se kojim od sljedećih zanimanja:

1Nezgoda (SN)
Nezgoda (SN) je iznenadni i od volje osiguranika neovisni događaj koji mehanički ili kemijski djeluje izvana na njegovo tijelo, izvazivajući tjelesne ozljede ili smrt. Nezgodom se smatraju gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem ili raznim drugim predmetima ili eksplozivnim tvarima, ubod kakvim predmetom udar ili ujed životinje, utapanje, opekotine izazvane kipućom vodom, udisanje plinova ili para, prodiranje otrova, kiselina ili lužina u organizam, osim ukoliko su ti utjecaji uslijedili postupno, istegnuće mišića, iščašenje, uganuće, prijelom kostiju koji nastanu uslijed naglih tjelesnih pokreta ili iznenednih naprezanja izazvanih nepredviđenim vanjskim događajima i dr.. Bolesti, zarazne bolesti, profesionalna oboljenja ne smatraju se nezgodom.
2Trajni invaliditet (TI)
Trajni invaliditet (TI) je potpuni ili dijelomični gubitak funkcije dijela tijela ili organa, potpuni ili djelomični gubitak dijela tijela ili organa, a koji je utvrđen nakon završetka liječenja. Konačni postotak invaliditeta određuje se prema Tablici invaliditeta nakon završenog liječenja u vrijeme kada nastupi stanje ustaljenosti. Ukoliko se utvrdi trajna invalidnost kao posljedica nezgode, isplaćuje se osigurnina u % od utvrđenog stupnja invalidnosti od osigurane svote i to:

% invaliditeta 0 - 50% 1-struka svota % invaliditeta 51% i više 2-struka svota

Primjer: Osoba ima osiguranje nezgode na svotu 150.000 HRK. Liječnik je utvrdio invaliditet u od 53%. Naknada se obračunava na slijedeći način:
0 - 50% 1 x 50% x 150.000 = 75.000 HRK
50 – 53% 3 x 2 % x 150.000 = 9.000 HRK
UKUPNO ZA ISPLATU = 84.000 HRK
3Prometna nezgoda
Prometna nezgoda je događaj u kojem je u javnom prometu izravno sudjelovalo najmanje jedno prometno sredstvo u pokretu i osigurana osoba u svojstvu vozača ili putnika ili pješaka te u kojem je prometno sredstvo djelujući izravno izvana i naglo na tijelo osigurane osobe prouzročilo njenu smrt.

U slučaju da po polici osiguranje imate ugovorene rizike smrt uslijed nezgode i smrt uslijed prometne nezgode nasljednicima se isplaćuju osigurana svota za smrt uslijed nezgode + smrt uslijed prometne nezgode.
4Bolnička dnevnica (BD)
Bolnička dnevnica (BD): Naknada za svaki kalendarski dan proveden u bolnici uslijed nesretnog slučaja te na rehabilitaciji koja je odobrena od ZZO i koja se provodi nastavno nakon završenog bolničkog liječenja. Isplaćuje se za boravak u bolnici do max 200 dana (ovo varira od osiguratelja do osiguratelja).
5Kozmetička operacija uslijed nezgode
Kozmetička operacija uslijed nezgode: Ukoliko je kao posljedica nezgode površina tijela na takav način oštećena ili deformirana da je nakon završetka liječenja vanjski izgled trajno i vidno oštećen. Osiguratelj preuzima troškove operacije i kliničkog liječenja, a vezane uz troškove liječničkog honorara, lijekova, zavoja i ostalih lijekova propisanih od strane liječnika, kao i troškove smještaja i njege u klinici. Kozmetičku operaciju neki osiguratelji daju GRATIS (obično do vrijednosti 2.500 eur) što ćemo navesti u ponudi osiguranja.
6Naknada za prijelom - lom kostiju
Naknada za prijelom - lom kostiju: Za svaki događaj koji rezultira lomom kosti, neovisno o broju slomljenih kostiju i trajnim posljedicama, isplaćuje se jednokratna ugovorena naknada.
7Smrt uslijed bolesti (SB)
Smrt uslijed bolesti (SB): Pokriće svih osim profesionalnih i zaraznih bolesti.
8Iznenadna smrt uslijed bolesti (ISB)
Iznenadna smrt uslijed bolesti (ISB): Smrt koja nastupi u roku od 24h od početka simptoma bolesti kod naoko zdravih ljudi od: srčanog infarkta, moždanog udara, plućne embolije, aneurizme aorte, disekcije aorte, akutnog vrijeda (čira, ulkusa) želuca, akutne upale slijepog crijeva, anafilaktičkog šoka koji nije poslijedica nesretnog slučaja, nepoznatog uzroka. Isključene epidemijske ili pandemijske bolesti i ranije dijagnosticirane bolesti.
9Teško bolesna stanja (TBS)
Teško bolesna stanja (TBS): Stanje uzrokovano osiguranim bolestima koje uvjetuju operativno liječenje ili kontinuirano konzervativno liječenje koje uključuje i fizikalnu terapiju, a po potrebi i tuđu pomoć. Bolest mora biti ustanovljena najsuvremenijim medicinskim metodama u tijeku bolničkog liječenja.


Pokrivene bolesti (TBS) može biti različito od osiguratelja do osiguratelja: srčani infarkt s komplikacijama, bolesti srca kod kojih postoji indikacija za operaciju, moždani udar s trajnim funkcionalnim poremečajem koji ugrožava osnovne životne funkcije i životnu aktivnost osiguranika, zatajenje bubrega koje zahtijeva hemodijalizu ili transplantaciju bubrega, zatajenje jetre, multipla skleroza, Parkinskonova bolest, Alzheimerova bolest, AIDS, ankilozantni spondilitis, reumatoidni artritis, zloćudno oboljenje koje zahtijeva kemoterapiju. Multipla skleroza, Parkinsonova i Alzheimerova bolest smatraju se osiguranim slučajem kada je zdravstevno stanje poremećeno do te mjere da je potrebno osigurati pomoć druge osobe. Antikilozantni spondilitis i reumatski artritis smatraju se osiguranim slučajem kada se tjelesna aktivnost mora održavati redovitom balneoterapijom barem jednom godišnje.


Po nastanku osiguranog slučaja nakon proteka 6 mj. od početka osiguranja, osiguraniku se jednokratno isplaćuje puna osigurana svota kako bi mogao pristupiti intenzivnom liječenju, tj. 50% OS (osigurane svote) ukoliko je TBS nastupilo ranije.

Ukoliko nastupi smrt uslijed TBS unutar godine dana od dana kada je osiguratelj utvrdio svoju obvezu, osigurani iznos za SB umanjuje se za već isplaćenu naknadu za TBS.