Osiguranje vozila

Obvezno auto osiguranjeObvezno osiguranje automobilske odgovornosti poznato je svim vlasnicima i korisnicima motornih vozila i s njim se susreću jednom godišnje prilikom registracije vozila.

Ovim osiguranjem štite se treće osobe od materijalnih i nematerijalnih šteta (smrti, tjelesnih ozljeda i narušavanja zdravlja) koje su prouzročene upotrebom motornih vozila te oštećeni mogu zatražiti naknadu štete od osiguratelja vozača koji je nesreću skrivio.

Istovremeno polica predstavlja financijsku zaštitu vlasnika odnosno korisnika vozila za štete koje prouzroči u prometu.

Spol
muškožensko

Vrsta vozila
Osobno voziloTeretno voziloMotocikl

Želite li ugovoriti neku od donjih kombinacija uz policu obveznog osiguranja:

Lom staklaOštećenje s krovaSudar sa životinjamaKasko DUOTučaProvalaAO vuča

Uz policu osiguranja automobilske odgovornosti moguće je ugovoriti i slijedeća osiguranja:

1AUTO NEZGODA
osiguranje vozača i putnika u automobilu od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme upravljanja i vožnje motornim i drugim vozilima za slučaj smrti i trajnog invaliditeta.
2ZAŠTITA STEČENOG BONUSA
na polici obveznog osiguranja u slučaju štetnog događaja.
3AO+ pravna zaštita
Pokriće A: pokriće troškova odvjetnika do 35.000HRK ukoliko je protiv vozača pokrenut kazneni postupak zbog prometne nezgode koju je sam skrivio.
Pokriće B: Naknada ugovorno priznate neimovinske štete osiguraniku (do 200.000HRK) nastale usijed tjelesnih ozljeda zadobivenih u prometnoj nezgodi koju je skrivio.

ASISTENCIJA tj. pomoć na cesti moguće je ugovoriti samo za fizičke osobe po polici automobilske odgovornosti i to:

1OSNOVNO POKRIĆE
vrijedi samo na području RH
2PROŠIRENO POKRIĆE
vrijedi na području RH i Europe

Na polici automobilske odgovornosti također je moguće ugovoriti i DJELOMIČNO KASKO osiguranje i to:

1KASKO DUO
pokriva sudar s drugim vozilom ukoliko je vozač osiguranog vozila skrivio nesreću te se po njegovoj polici automobilske odgovornosti vrši isplata štete. Ukoliko je ugovoren KASKO DUO vlasnik vozila – krivac za štetu, moći će popraviti i oštećenja na svom vozilu.
2KASKO TRIO
Pokriva uz KASKO DUO i rizik požara, direktnog i indirektnog udara groma, eksplozije, oluje, tuče, snježne lavine, pada zračne letjelice, poplave, bujice ili visoke vode te KRAĐU vozila.“
3LOM STAKLA
pokriva oštećenja i/ili lom vjetrobranskog stakla i stakala na prozorima. Limit pokrića iznosi 2.000HRK po štetnom događaju. Stakla na farovima i zrcalima nisu u pokriću.
4TUČA
pokriva oštećenja od tuče do 7.000HRK po štetnom događaju.
5OŠTEĆENJE S KROVA
pokriva pad dijelova zgrade na vozilo, pad snijega i leda sa zgrade na vozilo.
6SUDAR SA ŽIVOTINJAMA
pokriva štete nastale kao posljedica sudara sa životinjama. U slučaju nastanka štetnog događaja obvezno je zvati policiju kako bi se ostvarilo pravo na naknadu štete.
7AO VUČA
pokriva troškove vuče i izvlačenja odnosno prijevoza osobnog vozila do najbliže radionice koja može obaviti popravak ili do mjesta prebivališta osiguranika, uslijed prometne nesreće ili kvara. Limit pokrića iznosi 3.500HRK po štetnom događaju.
8PROVALA
pokriva oštećenja na vozilu prilikom provale u osobni automobil i krađu osobnih stvari i dokumenata vozača do iznosa 1.500HRK po štetnom događaju. Štetu je potrebno odmah po nastanku prijaviti policiji.