Osiguranje vozila

Kasko osiguranjeVrste pokrića kasko osiguranja su PUNI KASKO i DJELOMIČNI KASKO.

Punim kasko osiguranjem CROATIA OSIGURANJE pokriva sve rizike koji mogu prouzročiti oštećenje, uništenje ili nestanak predmeta osiguranja, a koji rizici nisu zakonom, ugovorom ili uvjetima osiguranja isključeni iz osiguranja. Kasko osiguranje CROATIA OSIGURANJA vrijedi na području Republike Hrvatske i u ostalim zemljama članicama Sustava zelene karte.

Djelomičnim kaskom pokrivaju se posebno grupirane kombinacije rizika. U nastavku slijedi pregled kombinacija djelomičnog kaska koje je moguće ugovoriti samostalno kao zasebnu policu djelomičnog kasko osiguranja, kao dodatak uz puno kasko osiguranje ili uz policu automobilske odgovornosti.

Spol
muškožensko

Vrsta vozila
Osobno voziloTeretno voziloMotocikl

Želite li ugovoriti neku od donjih kombinacija uz policu kasko osiguranja:

VučaMala štetaLom staklaSvjetla i zrcalaOštećenje s krovaSudar sa životinjamaDoplatak za zadržavanje bonusa u slučaju prijavljenih šteta

1Viša sila
pokriva požar, udar groma, eksploziju, oluju, tuču, snježna lavinu, pad zračne letjelice, poplavu, bujicu ili visoku vodu.
2Svjetla i zrcala
pokrivaju lom i oštećenje svjetala i zrcala. Osiguranjem su pokrivene štete na cijelom sklopu svjetala i zrcala.
3Lom stakla
pokriva lom i oštećenje standardno ugrađenih stakala na motornom vozilu, osim stakala na svjetlima i zrcalima.
4Garaža
je djelomično kasko osiguranje vozila za vrijeme mirovanja u zaključanoj garaži na mjestu koje je navedeno u polici od grupe rizika požara i krađe.
5Sudar sa životinjama
pokriva štete na vozilu nastale sudarom sa životinjama. Osiguranik je dužan odmah po nastanku štetu prijaviti policiji.
6Vuča
(za osobna vozila) pokriva troškove vuče i izvlačenja odnosno prijevoza osobnog automobila do najbliže radionice koja može obaviti privremeni ili konačni popravak ili do mjesta prebivališta odnosno sjedišta osiguranika ako vozilo nije u voznom stanju zbog ostvarenja osiguranog slučaja ili dokazanog kvara, prema računu osobe koja je pružila uslugu vuče, izvlačenja odnosno prijevoza vozila, ali najviše do iznosa od 7.000,00 kuna po štetnom događaju.
7Vuča+
pokriva troškove vuče i izvlačenja odnosno prijevoza vozila (osim osobnog automobila) do najbliže radionice koja može obaviti privremeni ili konačni popravak ili do mjesta prebivališta odnosno sjedišta osiguranika ako vozilo nije u voznom stanju zbog ostvarenja osiguranog slučaja, prema računu osobe koja je pružila uslugu vuče, izvlačenja odnosno prijevoza vozila, ali najviše do iznosa od 15.000,00 kuna po štetnom događaju.
8Zamjensko vozilo
pokriva trošak najma osobnog ili teretnog vozila do 3,5 tone najveće dopuštene mase približno iste zapremine motora kao i kod osiguranog vozila, a najviše do 2.000 ccm, ako je osigurano vozilo oštećeno od bilo kojeg rizika punog kasko osiguranja. Osiguranjem je obuhvaćen trošak najma vozila za vrijeme potrebnog popravka osiguranog vozila, koji određuje CROATIA temeljem normativa rada. Jednim danom popravka smatra se 8 radnih sati. Naknađuje se trošak najamnog dana, ali najviše do 10 dana.
Pokriće   Način ugovaranja 
  Samostalno Uz puni kasko Uz AO policu
 Vuča    x  
 Vuča+    x  
 Mala šteta    x  
 Viša sila  x    
 Garaža  x    
 Svjetla i zrcala  x  x  
 Lom stakla  x  x  x
 Oštećenje s krova  x  x  x
Sudar sa životinjama  x  x  x
Kasko DUO      x
Tuča      x
Provala      x
AO vuča      x

 

 

U slučaju ovih šteta obavezno je štetu prijaviti policiji odmah po nastanku:

  • krađa vozila ili dijelova vozila;
  • sudara sa životinjama, osim sudara s pticom;
  • oštećenja predmeta osiguranja koja su nastala padom snijega ili leda s krova zgrade ili dijelova zgrade;
  • eksplozija;
  • požar;