Zdravstveno osiguranje

Dopunsko zdravstveno osiguranjeSvi koji ugovore dopunsko zdravstveno osiguranje do 31. prosinca, na dar dobivaju besplatnu B listu lijekova u prvoj godini korištenja. Baš zato što je život nepredvidljiv, dobro je biti siguran da iznenađenja neće biti – barem kad je riječ o troškovima liječenja.

Croatia dopunsko zdravstveno osiguranje za samo 70 kuna mjesečno pokriva sve vrste doplata u obveznom zdravstvenom osiguranju bez ograničenja:

- u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

- za specijalističke preglede

- za dijagnostiku

- za laboratorijske pretrage

- za fizikalnu terapiju

- za usluge dentalne medicine

- za ortopedska i druga pomagala

- za bolničko liječenje

- za izdavanje lijeka na recept*.

Spol
muškožensko

Imate važeću policu dopunskog zdravstvenog osiguranja?
DaNe

Želite li ugovoriti neki od donjih dodatnih programa uz policu dopiunskog ili dodatnog zdravstvenog osiguranja:

B lista lijekova (uz dopunsko zdravstveno osiguranje)Diagnose.meOsiguranje dentalnih uslugaOsiguranje 2. liječničkog mišljenjaOsiguranje troškova liječenja u inozemstvuOsiguranje naknade za bolovanje (samo uz dodatno zdravstveno osiguranje)Putno zdravstveno osiguranje (samo uz dodatno zdravstveno osiguranje)Dodatni osiguranik (samo uz dodatno zdravstveno osiguranje)

Zašto ugovoriti CROATIA dopunsko zdravstveno osiguranje?

Pruža Vam sigurnost i financijsku zaštitu u slučaju bolesti ili nesretnog slučaja.

Iskaznica služi kao sredstvo plaćanja svih vrsta doplata – uključujući doplate za B listu lijekova.

Ne morate se brinuti o gotovini ili čekati povrat sredstava.

Ostvarujete 20% popusta na sve usluge u CROATIA Poliklinikama u Zagrebu, Koprivnici, Splitu i Puli.

Na portalu "Moja Croatia" možete provjeriti stanje svojih polica dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i ostalih polica koje ste ugovorili u Croatia osiguranju.
Ostvarujete pogodnosti iz programa vjernosti Croatia osiguranja "Dobra prilika" (popusti na usluge i proizvode povezane sa zdravljem i zdravim načinom življenja, a tu su i popusti na putovanja, zabavu, telefoniju i gorivo).


Ako se ugovori uz policu dodatnog zdravstvenog osiguranja, mjesečna premija iznosi 60 kuna.
* Dodatno pokriće: uz policu dopunskog zdravstvenog osiguranja možete ugovoriti osiguranje doplata za dopunsku listu lijekova (B listu lijekova – dva pakiranja svakog lijeka po nezaštićenom imenu) već od 29 kuna mjesečno.


Uz policu dopunskog osiguranja moguće je ugovoriti neki od dodatnih programa poput:
- osiguranja usluga dentalne medicine,
- osiguranja drugog liječničkog mišljenja,
- osiguranja troškova liječenja u inozemstvu
- osiguranja online drugog liječničkog mišljenja Diagnose.me.


Osiguranje troškova sudjelovanja odnosi se na medicinske usluge koje su obavljene u ordinaciji izabranog liječnika te na temelju uputnice ili recepta, odnosno doznake HZZO-a, a iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja upotrebljava se kao sredstvo bezgotovinskog plaćanja sudjelovanja tako da troškovi sudjelovanja izravno terete policu dopunskog zdravstvenog osiguranja.