Zdravstveno osiguranje

Dodatno zdravstveno osiguranjeCroatia dodatno zdravstveno osiguranje vam nudi široki izbor programa koji uključuju:

- preventivni sistematski pregled i liječenje po polici - specijalistički pregledi, dijagnostičke obrade i laboratorijske pretrage (širina liječenja ovisi o odabranom programu)

- nema uputnica i nema čekanja na pregled u CROATIA Poliklinikama ili u našim suradnim ustanovama

- pregled obavljate u ustanovama odabranima prema najvišim kriterijima liječničke prakse
Dostupni programi dodatnog zdravstvenog osiguranja su:

- Primarijus i Primarijus Plus

- Active

- Balance

- Comfort

- Deluxe

- Senior


Osigurati se mogu sve osobe starije od 18 godina sa statusom osigurane osobe obveznog zdravstvenog osiguranja. Polica dodatnog zdravstvenog osiguranja ugovara se na dvije godine ili tri godine ovisno o programu, a početak osiguranja može biti bilo kojeg dana u mjesecu. Policu nije moguće ugovoriti retrogradno.

Svi programi imaju isti opseg sistematskog pregleda, uz napomenu da se on u programu Active obavlja jednom u dvije, a u ostalim programima jednom godišnje.

Ako neka usluga nije uključena u odabrani program, svakako ostvarujete 20% popusta ukoliko je usluga obavljena u CROATIA Poliklinikama

Spol
muškožensko

Imate važeću policu dopunskog zdravstvenog osiguranja?
DaNe

Želite li ugovoriti neki od donjih dodatnih programa uz policu dopiunskog ili dodatnog zdravstvenog osiguranja:

B lista lijekova (uz dopunsko zdravstveno osiguranje)Diagnose.meOsiguranje dentalnih uslugaOsiguranje 2. liječničkog mišljenjaOsiguranje troškova liječenja u inozemstvuOsiguranje naknade za bolovanje (samo uz dodatno zdravstveno osiguranje)Putno zdravstveno osiguranje (samo uz dodatno zdravstveno osiguranje)Dodatni osiguranik (samo uz dodatno zdravstveno osiguranje)

Dodatni programi

1Uz bilo koji osnovni program moguće je ugovoriti neki od dodatnih programa iz ponude popust:
- dopunskog osiguranja,

- osiguranja usluga dentalne medicine,

- osiguranje drugog liječničkog mišljenja,

- osiguranje troškova liječenja u inozemstvu,

- osiguranje dodatnog osiguranika,

- osiguranje naknade za vrijeme bolovanja,

- osiguranje online drugog liječničkog mišljenja Diagnose.me

- Best Doctors Plus.